CMS

CMS odnosno Sistem za ažuriranje podataka na web sajtu je aplikacija putem koje se vrši administriranje dinamičkog web sajta. CMS aplikaciji se pristupa putem web adrese. Samo korišćenje aplikacije je prilagođeno svim starosnim grupama korisnika, a pregled informacija je intuitivan i vizuelno pojednostavljen tako da prethodno poznavanje naprednog rada na računarima nije neophodno da bi ste osvežavali Vaš sajt sa informacijama.

Sam CMS je urađen modularno te u zavisnosti od kompleksnosti Vašeg web sajta, postoji mogućnost izrade i dalje nadogradnje najrazličitijih dinamičkih modula putem kojih se vrši ažuriranje informacija. Ovim sistemom omogućava Vam se web sajt sa neograničenim brojem stranica jer se stranice po unosu informacija kreiraju samostalno.

Web dizajn

Template dizajn rešenja idealna su za mala i srednja preduzeća koja svoje poslovanje ne baziraju na prezentaciji na internetu i nemaju zahtevnije potrebe u tom smislu. Treba napomenuti da template rešenja definitivno nisu unikatna rešenja te ih treba posmatrati kao koncept koji će se dodatno prilagoditi Vašim potrebama u smislu dodavanja i oduzimanja potrebnih i nepotrebnih elemenata, logotipa, boja, fotografija.

Grafički dizajn

U vreme otvorenih tržišta i velike konkurencije proizvoda i usluga neophodno je isticati se od ostalog dela ponude. Grafički dizajn je primenjena umetnost. Kao disciplina dizajna, grafički dizajn ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit kartice, marketinške kampanje proizvoda i usluga i tome slično. U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. internetu ili televiziji i drugim medijima.

Grafički dizajn je umetnost i profesija odabira i aranžiranja vizuelnih elemenata kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici. Ponekad se za grafički dizajn koristi kovanica „vizuelna komunikacija“, kojom se želi istaći njegova funkcija davanja forme i oblika informacijama. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Može se reći da je grafički dizajn kolaborativna disciplina. Pisci kreiraju reči i slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok grafički dizajner stvara kompoziciju (celinu) vizuelne komunikacije.

Važnost Vaše vizuelne prisutnosti na tržištu bilo da je reč o proizvodu ili usluzi u današnje vreme preuzima ključnu ulogu koja će naposletku presuditi da li će posao koji vodite uspeti ili ne. Ono što Vam mi nudimo kao pomoć u toj bespoštednoj borbi jeste kreativni pristup u izradi grafičkih rešenja koja će definisati Vaš biznis i postaviti ga u sam vrh konkurencije.

Izradom ili redizajnom logotipa promenićemo i osavremeniti način na koji se predstavljate Vašim klijentima i poslovnim parnerima. Ukoliko je neophodno, izradićemo i kompletnu knjigu standarda kako bi smo osigurali njegovu primenu na pravi način. Stvari koje prate logotip jesu materijali za poslovnu komunikaciju kao što su koverte, fascikle, memorandumi i ostali materijal koji će biti jasno definisan i uklopljen u jednu sveobuhvatnu celinu koja čini način Vašeg predstavljanja neposrednim potrošačima.

Izrada CMS po želji

Content Management System

Detaljnije...

IZRADA WEB SAJTA WEB SHOP

WEB SHOP

Detaljnije...

IZRADA WEB SAJTA HTML5 PLUS+

IZRADA WEB SAJTA HTML5 PLUS+

Detaljnije...

IZRADA WEB SAJTA HTML

IZRADA WEB SAJTA HTML

Detaljnije...

Kontakt

VISUAL ART

officevisualart.rs

Scroll to top